دانلود پاورپوینت الگوهای داده در بهداشت و درمان - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوهای داده در بهداشت و درمان - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوهای داده در بهداشت و درمان - 30 اسلاید

 

 

 

 

 

هدف:

—تعریف الگوهای پایه مشترک جهت تبادل مفاهیم مشترک مورد استفاده در مدلهای اطلاعاتی مراکز